Naše usluge

Pismeni prevod

Prevod sa ruskog na srpski jezik, prevod sa srpskog na ruski jezik.
Usluga podrazumeva prevod teksta u pisanoj formi. Pismeni prevod odlikuje tačnost, preciznost i verodostojnost prevedenih reči, u zadatom roku. Pismeni prevod je dostupan za sve vrste tekstualnog sadržaja, od administrativne dokumentacije do književnih dela.
Pismeni prevod sa overom

Pismeni prevod sa overom
sudskog tumača

Usluga podrazumeva profesionalne prevode administrativne i pravne dokumentacije sa overom sudskog tumača za ruski jezik, kao i ukoliko projekat to zahteva, izlazak sudskog tumača za ruski na teren.

Usmeni prevod

Prevod sa ruskog na srpski jezik, prevod sa srpskog na ruski jezik.
Usluga podrazumeva simultani ili konsekutivni usmeni prevod. U zavisnosti od potreba, možete odabrati koji vid usmenog prevoda više odgovara vašim potrebama. Detalje i način na koji želite da usmeno prevedem ono što vam je potrebno preciziramo na konsultacijama.

Kurs ili privatni časovi ruskog jezika

Usluga podrazumeva individualne privatne časove ruskog jezika za sve generacije. Cilj privatnih časova ruskog jezika jeste da vas osamostalim i pomognem vam da na najlakši način savladate ruski jezik. Časovi su u potpunosti prilagođeni vašim potrebama, ciljevima i nivoom znanja.

Copywriting usluge

Usluga podrazumeva pisanje tekstova na ruskom ili srpskom jeziku na zadate teme u cilju bolje optimizacije i kreiranja tekstualnog sadržaja za sajt, novine, društvene mreže, blog,.. Kao i lekturu ili korekturu postojećeg prevoda teksta na ruskom ili srpskom jezku.