Overa prevoda ličnih dokumenata od strane sudskog tumača

Overa prevoda ličnih dokumenata

U postupku internacionalne komunikacije, često se suočavamo sa potrebom za prevođenjem ličnih dokumenata. Bilo da se radi o pasošima, izvodima iz matične knjige rođenih ili drugim zvaničnim dokumentima, važno je da prevod bude ne samo tačan već i pravno priznat. U većini zemalja, overa prevoda ličnih dokumenata igra ključnu ulogu u garantovanju važnosti prevedenih dokumenata. […]